top of page

תוכנית אח לקריאה

קוד תוכנית בגפ"ן:  15389

עמותת אח.ות בוגר.ת ישראל (ע"ר) מפעילה את תכנית "אח לקריאה" מאז שנת 2020. התוכנית נבנתה במענה חירום בתקופת מגפת הקורונה עבור תלמידים.ות ביסודי ובתיכון. 

במסגרתה, תלמידי התיכון או תלמידי הכיתות הגבוהות ביסודי, ישמשו כ"אחים ואחיות בוגרים" ויתנו מענה לימודי ואישי לתלמידי ותלמידות כיתות היסודי הנמוכות, במסגרת מפגשים שבועיים. מטרת התכנית לפתח מנהיגות בקרב "האחים.ות הבוגרים.ות" אשר זוכים להעניק מעצמם וכך להיתרם חזרה.

החונכים והחונכות בתכנית יזכו לליווי, הנחייה והכשרה מתאימה בנושאים: מנהיגות, יזמות, מעורבות חברתית, כלים יצירתיים ללמידה ועוד. כמו כן, יתקיימו מפגשים קבוצתיים של כלל החונכים והחונכות במטרה לגבש קבוצת שייכות אפשר תתרום ותשפיע גם מחוץ לתוכנית.

בני.ות נוער מהווים דמות משמעותית

במסגרת תכנית אח לקריאה, העמותה תכשיר בני.ות נוער או תלמידי כיתות היסודי הגבוהות, להוות חונכים משמעותיים "אחיות ואחים בוגרים" עבור ילדים בכיתות נמוכות ביסודי. העמותה תצמיד את בני.ות הנוער המעוניינים להשפיע ומוכנים להתחייב לתהליך של שנת לימודים לילדים הזקוקים למענה לימודי-חברתי.

 

במסגרת הפעילות הצמדים יפגשו אחת לשבוע, כשהמפגשים יכללו קריאה משותפת, הכנת שיעורי בית במקצוע נבחר, שיח מאפשר ולמידה תוך משחק. בנוסף לעזרה הלימודית הקונקרטית, בני.ות הנוער יהוו מודל לחיקוי, יחלקו עם הילדים מחוויותיהם הלימודיות וינהלו איתם שיח בגובה העיניים ממקום מכיל ושוויוני.

הצטרפו אלינו

הפכו לשותפים של אח בוגר אחות בוגרת ישראל ועזרו לנו לייצר שינוי בחיי ילדים, בני נוער וצעירים בכל רחבי הארץ

*כל התמונות בעמוד הן תמונות אמיתיות שצולמו ברגעים אמיתיים ונשלחו אלינו לצורך פרסומים שונים. בכדי להגן על פרטיותם של המצולמים החלטנו בכל זאת לשנות את שמם ואת פניהם בעזרת תכנת Ai. התמונות המקוריות שמורות במערכת ;)

bottom of page