top of page

תכנית הורים וילדים על המגרש

במהלך 2023 נוצר שיתוף פעולה עם תכנית "אבות ובנים", אשר פותחה ע"י אלי קושניר ומיכל אטינגר. התוכנית פועלת 41 שנים ברחבי הארץ ומטרתה העמקת הקשר בין אבות ובניהם המתבגרים. 

לאחרונה נוספה תכנית "הורים וילדים" עפ"י מודל תכנית "אבות ובנים".

 

ההורים המשתתפים בתוכנית לוקחים חלק באימון ספורט שבועי עם ילדיהם (אימון שמנוהל ע"י מדריך.ה) ומשתתפים בקבוצות דיון בהובלת מנחי.ות קבוצות. משנת תשפ"ה התכנית תפעל גם במתכונת של אימהות/אבות ובנות/בנים- "ילדים והורים על המגרש".

 

בתוכנית השתתפו עד כה כ - 6,000 ילדים ובני נוער וכ - 6,000 הורים. בשנה האחרונה פעלו בישראל 41 קבוצות ברחבי הארץ והשתתפו בה למעלה מ - 4,000 משתתפים (הורים וילדים).

קוד תוכנית בגפ"ן:  35668

מה מציעה התכנית?

התוכנית "ילדים והורים על המגרש" (אבות ובנים) מציעה מרחב שמזמין הורים לחוות חוויה משותפת טובה של פעילות חינוכית-ספורטיבית עם ילדיהם. התוכנית על כל מרכיביה (אימון ספורט וההנחיה הקבוצתית של ההורים), יוצרת מסגרת מובנית ותומכת לפעילות משותפת ומהנה של הורה עם ילדו.ה ועל ידי כך מאפשרת להם לחזק את הקשר והתקשורת ביניהם.

 

התוכנית כוללת פעילויות נוספות: משחקים בין הקבוצות הפועלות בתוכנית, פעילויות גיבוש ואירועים חברתיים נוספים אליהם יוזמנו כל בני המשפחה.

העבודה בקבוצות ההנחיה

עבודה זו כוללת עיבוד של חוויות מהאינטראקציה המשחקית עם הילדים.ות, שיתוף בדילמות של גידול ילדים.ות והתייעצות הדדית. פעילות זו מקדמת הרחבה והעשרה של התפקוד ההורי.

חיזוק הקשר והתקשורת בין הורה לילדו.ילדתו

הגברת תחושת המסוגלות של ההורה והילד.ה

יצירת חוסן נפשי

צמצום ומניעה של התנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות

היתרונות של התוכנית:

רציונל ומטרות

הספרות המחקרית והניסיון המקצועי מלמדים שתמיכה משפחתית חיובית היא גורם מרכזי וחיוני לבריאותם ולרווחתם הנפשית והפיזית של ילדים.ות ובני.בנות נוער. מחקרים שנעשו ספציפית על קשר בין אבות ובנים, הראו כי ליחסים חיוביים בין אבות לבנים יש השלכות קריטיות על איכות חיי הבנים, בריאותם הנפשית, תפקודם ועתידם. בנים שגדלים לצד אבות מעורבים נוטים פחות להתנהג בדרכים מסוכנות ומזיקות.

"מעורבות הורית"

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מצביעים על חשיבות ייחודית שיש להורה בחיי ילדיו בכלל, ובחיי ילדיו.ה המתבגרים.ות בפרט. בייחוד בולט המרכיב של מעורבות ישירה (Engagement): אינטראקציה ישירה של ההורה עם הילד.ה (כגון טיפול, משחק וכדומה).

 

התכנית "ילדים והורים על המגרש" מציעה דרך שמממשת בהצלחה את המרכיב הזה של המודל, שהוא לדעת מומחים – החשוב ביותר והחסר ביותר. סיכום דו"ח הערכה שנעשה על התוכנית על ידי "מכון דו-עת למחקר חברתי וכלכלי" מציין:

"תוכנית זו מצליחה להביא הורים, שרובם הגדול עובדים קשה ולא נהנים מעודף זמן פנוי, למעורבות אקטיבית בחיי ילדיהם המתבגרים. מן הראיונות עם ההורים עולה, כי להשתתפות בתוכנית יש השפעה חיובית גם על יחסי האחים במשפחה ועל התנהגות הילדים במרחב המשפחתי באופן כללי. אימהות אחדות ציינו גם הפנמה של האב את תפקידו ההורי, שבאה לידי ביטוי ביחסיו עם ילדיו האחרים. אין ספק שהתוכנית משיגה במידה גבוהה מאד של הצלחה את מטרותיה העיקריות: היא תורמת באופן מובהק לחיזוק הקשר בין ההורים והילדים המשתתפים בה. מעידים על כך במידה גבוהה של וודאות, משתתפי התוכנית (ההורים והילדים), והצוותים המקצועיים".

הצטרפו אלינו

הפכו לשותפים של אח בוגר אחות בוגרת ישראל ועזרו לנו לייצר שינוי בחיי ילדים, בני נוער וצעירים בכל רחבי הארץ

לוגו דו עת

"תוכנית זו מצליחה להביא הורים, שרובם הגדול עובדים קשה ולא נהנים מעודף זמן פנוי, למעורבות אקטיבית בחיי ילדיהם המתבגרים. מן הראיונות עם ההורים עולה, כי להשתתפות בתוכנית יש השפעה חיובית גם על יחסי האחים במשפחה ועל התנהגות הילדים במרחב המשפחתי באופן כללי. אימהות אחדות ציינו גם הפנמה של האב את תפקידו ההורי, שבאה לידי ביטוי ביחסיו עם ילדיו האחרים. אין ספק שהתוכנית משיגה במידה גבוהה מאד של הצלחה את מטרותיה העיקריות: היא תורמת באופן מובהק לחיזוק הקשר בין ההורים והילדים המשתתפים בה. מעידים על כך במידה גבוהה של וודאות, משתתפי התוכנית (ההורים והילדים), והצוותים המקצועיים".

bottom of page