top of page

טופס בקשה לאח.ות בוגר.ת

עמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל (ע"ר) עובדת בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה ורשויות הרווחה, ולכן ההפניות לעמותה מתבצעות על ידי אנשי מקצוע: עובדות ועובדים סוציאליים, יועצות בתי ספר ודמויות טיפוליות המכירות את הילד ואת הצורך שלו בקשר עם מבוגר משמעותי.

צוות העמותה מבצע תהליך היכרות עם הילד, ולומד את צרכיו דרך ביקור בית ושיח עם הגורם המקצועי.

הפניה על ידי הורים ישירות- תהליך שאנו מנסים להמנע ממנו.

אם מדובר במקרה מיוחד, ניתן לפנות אלינו למייל מטה ואנו נבדוק איך ניתן לקדם זאת (בדר"כ נבקש לפנות לרשות המקומית בה המשפחה מתגוררת ושהם יבצעו אלינו פניה)

 

ניתן לצפות לתשובה עד 10 ימים.

לשאלות ניתן לפנות לאלית elit@bbbs.org.il

פרטי הגורם המפנה
(עובד.ת סוציאלי.ת/יועצ.ת בית הספר)

Thanks for submitting!

<
>
bottom of page