top of page

תוכנית יתד

תכנית המנטורינג שלנו (יתד) אשר החלה בשנת 2019, מתרכזת באוכלוסיית הצעירים בישראל בגילאי 18-26. אוכלוסייה זו, היא אוכלוסייה ייחודית, עם צרכים מובחנים ובנקודת זמן קריטית בחיים, שבה ניתן לסייע להם בצליחת האתגרים המאפיינים את המעבר מנערות לבגרות צעירה- שילוב בשירות משמעותי, תעסוקה, והשכלה גבוהה.

 

צעירים וצעירות במצבי מצוקה וסיכון מגיעים לגיל זה כאשר הם מתמודדים עם פערים גדולים שצברו בחייהם הן בהיבטים של חינוך ולמידה, הן בהיבטים של מיומנויות וכישורים והן בהיבטים אישיים ורגשיים. פערים אלה עלולים למנוע מהם להגשים עצמם במלוא יכולותיהם ועל פי נטיותיהם האישיות.

תקופת הבגרות הצעירה מזמנת לצעירים בכלל ולצעירים במצבי סיכון בפרט, אתגרים רבים ומורכבים וצורך משמעותי בתמיכה, בליווי ובהכוונה בתהליך של חיפוש זהותם הבוגרת ומימוש מטרותיהם לעתיד.

קוד תוכנית בגפ"ן:  15484

מטרת התכנית

לנוכחותם של מנטורים, דמויות מלוות משמעותיות בחיי צעירים אלו, ישנה חשיבות עצומה במסעם לעבר חייהם הבוגרים. המתנדבים שלנו דואגים לשלומם של הצעירים ומציעים להם הנחיה, ייעוץ, ידע, תמיכה ועידוד כדי שייפתחו את יכולותיהם, כישוריהם ואופיים.

 

המנטורים נפגשים פיזית או בזום עם הצעירים אותם הם מלווים פעם בשבוע או פעם בשבועיים לתקופה של לפחות של שמונה חודשים. המנטורינג מאופיין כתהליך למידה והתפתחות בעזרת השתתפות הצעיר המלווה במערכת של פעילות הדדית ובעלת מורכבות גוברת והולכת עם המתנדב אשר עמו הוא יוצר קשר רגשי וקירבה חזקה ומתמשכת, שבמהלכה הכוח עובר לצעיר.

​התוכנית נובעת מהאמונה כי לכל צעיר וצעירה בישראל, ללא קשר לרקע ממנו הגיעו, מגיעה ההזדמנות להשתלב בהצלחה בחברה הישראלית, תוך צמיחה אישית ותרומה לקהילה. בחודשים האחרונים, תוכנית הצעירים גדלה ומתפתחת גם למודלים קבוצתיים, ועל כך נעדכן בדוח הבא.

הצטרפו אלינו

הפכו לשותפים של אח בוגר אחות בוגרת ישראל ועזרו לנו לייצר שינוי בחיי ילדים, בני נוער וצעירים בכל רחבי הארץ

bottom of page