top of page
Purple Podiums

תירמו לנו

בחירת סכום לתשלום

איך ברצונך לתרום לעמותה?

תרומת זהב
תשלום חד פעמי על סך של 1,670 ש"ח - עבור ליווי שנתי של אח בוגר ואח צעיר

תרומת חודש
תשלום חד פעמי על סך של 200 ש"ח - עבור ליווי חודשי של אח בוגר ואח צעיר

תרומת שבוע
תשלום חד פעמי ע"ס של 75 ש"ח - עבור שבוע ליווי של אח בוגר ואח צעיר

אני רוצה לתרום דרך ביט
אנא העבירו את התרומה למספר 0547954449

אני רוצה לתרום בהוראת קבע
על מנת לבצע תרומה בהוראת קבע ניתן לפנות למספר 037448744 או למייל Info@bbbs.org.il ונחזור אלייך בהקדם.

bottom of page