top of page

תוכנית מובילי שינוי

מאז 2020 אנו שותפים בהפעלת תוכנית "מובילי שינוי", של המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, בהובלתו של ד"ר יעקב מלקמו. התוכנית מספקת מענה ייחודי לתלמידי הקהילה האתיופית על ידי שילוב חברתי, חיזוק הקשר בין החניכים למשפחותיהם, והבנת התרבות והמסורת של הקהילה האתיופית בישראל. במסגרת התכנית, 6 "מובילי שינוי" בני העדה האתיופית מלווים 696 ילדים ובני נוער ב-25 פנימיות וכפרי נוער ונותנים להם ולמשפחותיהם תמיכה ואוזן קשבת.


המעבר של יהודי אתיופיה מעולם מוכר לחברה שונה מודרנית ופלורליסטית, גרם וגורם עד היום למבוכה ובלבול, בתחומי החיים השונים בכלל ובתחום המשפחה בפרט, עקב ההבדלים המשמעותיים שבין שתי התרבויות. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר ביחסים שבין המשפחה ההורים לבין הילדים. סמכות ההורים התערערה, מעמד ההורה נחלש ומעמד הילד התחזק, שינוי זה הביא לקונפליקטים ולאי הבנות בין ההורים לילדים, בעיקר במסגרת המערכת החינוכית הכללית והמערכת החינוכית הפנימייתית.

 

הקשר בין הפנימייה ומשפחת התלמיד, מעסיק את מערכת החינוך הישראלית זמן רב. בהתייחסות למשפחות יוצאי אתיופיה, סוגיה זו מעוצמת, על רקע פער התרבותיות, משבר העלייה וההסתגלות לארץ החדשה, על דפוסיה ותרבותה. 

הצטרפו אלינו

הפכו לשותפים של אח בוגר אחות בוגרת ישראל ועזרו לנו לייצר שינוי בחיי ילדים, בני נוער וצעירים בכל רחבי הארץ

bottom of page