top of page

קצת היסטוריה

הפעם הראשונה שחיברנו אח בוגר עם צעיר התרחשה בשנת 1973. בעקבות מלחמת יום הכיפורים, עמותת "אחים בוגרים" פעלה להעניק מענה רגשי וחברתי ממוקד לילדים שאיבדו הורה במלחמה. בשנת 2003 הוקמה עמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל (ע"ר)", אשר התמזגה ב-2013 עם "אחים בוגרים" ואימצה את פעילותה. במהלך השנים, העמותה התפתחה והכירה בצרכים המגוונים של ילדים, בני נוער וצעירים רבים- תוך שאיפה להתאים לכל ילד את התמיכה שהוא זקוק לה.

ציר הזמן של אח בוגר אחות בוגרת

2023

חגיגות 20 שנה לעמותה, שיתוף פעולה חדש עם הסוכנות היהודית וארגון אלמנות ויתומי צה"ל , התגייסות למלחמה : חלוקת מחשבים לילדים.ות ובני.ות נוער מפונים וללומדים מרחוק, גיוס תרומות וציוד לחיילים בסדיר ובמילואים, השתתפות במיזם "ניצחון כחול-לבן" שבו הוטסו ילדים.ות ובני.ות נוער מעוטף עזה למשחקי נבחרת ישראל בכדורגל בהונגריה.

2022

הפעלת מועדוניות נוער בכרמיאל

2021

שיתוף פעולה עם משרד החינוך: הקמת והפעלת תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית בתיכונים

2020

הכפלת מוטבי תכנית יתד, הקמת תכנית "אח לקריאה" בעקבות מגיפת הקורונה, מובילי שינוי

2019

תכנית חדשה "אלומ"ות – אחים לילדים וצעירים עם מוגבלויות", המטפלת בפלח אוכלוסייה שטרם טופל, עברה פיילוט מוצלח ב- 5 ערים ברחבי הארץ. הצלחת התכנית הביאה את עיריית תל אביב להרחיב את השתתפותה ולממן את הפרויקט בשנת 2019. בנוסף, העמותה נבחרה כספק מקצועי במכרז נוסף של משרד הרווחה וקרן רש"י – "מיזם יתד" המטפל בילדים, בני נוער וצעירים בסיכון. הפרויקט החל לפעול בתחילת 2019

2017

שנה חדשה - אתגרים חדשים, העמותה שוקדת על הרחבת הפעילות ומתן שירות לעוד מאות ילדים הזקוקים לכך ברחבי ישראל

2016

אח בוגר אחות בוגרת ישראל מונה 15 סניפים

2013

ארגון "אחים בוגרים חיפה" ועמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל, מאחדים את פעילותם לכדי עמותה אחת - מהלך נדיר שהתרחש פעמים אחדות בלבד במגזר השלישי במדינת ישראל

2003

עמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל" נוסדה

1998

ארגון אח בוגר אחות בוגרת הבינלאומי, נוסד בארה"ב

1973

לאחר יום כיפור, מוקמת בחיפה עמותה מקומית בשם "אחים בוגרים חיפה" המעניקה שירות אחים בוגרים לילדים שהתייתמו לאחר המלחמה

1904

ארגון "אח בוגר אחות בוגרת" הוקם בארה"ב

bottom of page