top of page

תוכנית הצעירים

קוד תוכנית בגפ"ן:  15484

תכנית הצעירים פועלת החל משנת 2012, ומטרתה העצמת בני נוער וצעירים מהפריפריה החברתית לקראת שירות צבאי ולאומי משמעותי, כאזרחים פעילים ומעורבים חברתית, תוך הקניית מיומנויות וכלים מעשיים שיסייעו להם להשתלב בחברה, בדגש על רכישת השכלה ותעסוקה. אנו מאמינים כי לכל צעיר וצעירה בישראל מגיעה ההזדמנות להשתלב בהצלחה בחברה הישראלית, תוך צמיחה אישית, יחד עם תרומה לקהילה ולמדינה.

עקרון התוכנית

1. עקרון 'בית ספר התיכון כעוגן':

במסגרת עבודתנו רבת השנים במסגרות התיכון זיהינו כי באוכלוסיות ואזורים מוחלשים - בית הספר התיכון תופס אצל בני הנוער מקום משמעותי, ובנוסף להיותו מסגרת לימודים הוא משמש גם כמרכז חברתי-שכונתי. בית הספר משמש בשכונות חלשות כעוגן, והבוגרים שבים לבקר בו גם לאחר סיום תקופת הלימודים. בהעדר הכוונה ותמיכה מההורים בבית, בני הנוער והצעירים פונים לא אחת אל צוות המורים בבית הספר לצורך התייעצות והכוונה בחיים, ככל שאלו מהווים מודל עבורם.הווים מודל עבורם.

2. עקרון 'שש שנות הרצף המעצבות':

עיקרון זה מתאר את שש השנים הקריטיות שעובר צעיר ממוצע בישראל, שמתחילות עם צו ראשון בסביבות גיל 17, ועד גיל 25 בבחירת המקצוע או הלימודים. בהתבסס על עקרונות אלה, הקמנו תכנית אשר תומכת ומלווה בני נוער בתוך מסגרת בית הספר, לאורך שש השנים המעצבות, במטרה לתמוך, לכוון ולעודד.

התוכנית מיישמת מודל ייחודי, הנשען על שני עקרונות מרכזיים:

הצטרפו אלינו

הפכו לשותפים של אח בוגר אחות בוגרת ישראל ועזרו לנו לייצר שינוי בחיי ילדים, בני נוער וצעירים בכל רחבי הארץ

bottom of page